Dekanımızın Mesajı

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bir akademik kurum için çok kısa sayılabilecek 55 yıllık geçmişine rağmen, yetiştirdiği nitelikli insan gücü sayısı, bilimsel üretkenliği, toplum ağız-diş sağlığı alanındaki öncü çalışmalarıyla, ulusal düzeyde lider, uluslararası düzeyde saygın bir konuma ulaşmıştır. Bu başarıda emeği geçen herkesi minnet ve şükran duygularıyla selamlıyorum.

Akademik kurumların performansı, geçmişte başardıklarından çok gelecekle ilgili planlarıyla değerlendirilir. ‘Daha ileriye, en iyiye’ mottosunu kılavuz edinmiş Hacettepe ailesinin bir ferdi olarak, sahip olduklarımızın kıymetini bilip ama asla bunlarla yetinmeden, özelde enstitülerimizi, anabilim dallarımızı, genelde Fakültemizi daha iyi geleceğe taşımanın istek ve kararlılığı içindeyiz. HÜDF’ ni dünyanın önde gelen diş hekimliği fakültelerinden biri haline getirmek, son derece gerçekçi bir hedeftir. Eğitim ve araştırma altyapısında yapılacak iyileştirmeler, Hacettepeli Diş hekimlerinin istek, motivasyon ve kararlılığıyla buluştuğunda kısa sürede bu hedefe ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşayacağımızdan eminim. 

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. A Rüya Yazıcı

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 06100 Sıhhiye ANKARA
Tel: +90312 305 21 28 ,  +903123052713, +90312 680 24 84,  Fax: +90312 310 44 40
H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Web Birimi
dentistry@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 17.01.2019
Sorumluluk Sınırı