Dekanımızın Mesajı

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, köklü bir geçmişe sahip alanında uzman ve deneyimli öğretim üyeleri ile çağdaş diş hekimliği eğitimi veren bilimsel araştırma ve klinik çalışmalar yapan, yetkin ve nitelikli diş hekimi yetiştiren, topluma ve bireylere ağız, diş sağlığı hizmeti sunan ülkemizin lider diş hekimliği fakültesidir. Köklü ve çağdaş üniversite eğitimi vermesi, diğer diş hekimliği fakültelerine öncülük yapması nedeni ile haklı bir gurur yaşamaktadır.

Uluslararası düzeyde büyük başarılara imza atmış olan Fakültemiz, yenilikleri yakından takip etmeyi ve verdiği kaliteli eğitim ile öğrencilerini insan haklarına ve etik değerlere saygılı çağdaş birer birey olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 06100 Sıhhiye ANKARA
Tel: +90312 305 21 28 ,  +90312 680 24 84, +90312 305 27 13 Fax: +90312 310 44 40
H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Web Birimi
dentistry@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 19.01.2018
Sorumluluk Sınırı